SANCO


  • FB-EC-P2.png
    เซ็นเซอร์วัดปริมาณของเหลว SANCO UNIT FB Series SANCO FB SERIESใช้ในการควบคุมระดับของเหลว โดยมีหม้อแปลงเฉพาะและวงจรควบคุม โดยอ้างอิงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ สวยงามและขนาดเล็ก การเ...

  • สวิตช์ลูกลอย-ยี่ห้อ-SANCO-รุ่น-FA-Series.png
    สวิตซ์ลูกลอย SANCO รุ่น FA1050-6 สวิตซ์ลูกลอย SANCO FA1050-6 เป็นสวิตซ์ลูกลอยแบบสายเคเบิล ออกแบบสำหรับการวัดระดับน้ำ โดยการหย่อนลูกลอยลงไปในบ่อหรือถังน้ำ มีความแม่นยำ และทนทานในการ...

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 74,524