ปั๊มน้ำแบบจุ่ม Tsurumi FHP Series

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น FHP Series

  • เป็นปั๊มกรอง (Decanting Pump) มีอุปกรณ์ในการตรวจวัดสำหรับตะกอนลอย (Sludge)
  • ปั๊มชนิดนี้จะสามารถระบายของเหลวที่อยู่ระหว่างตะกอนลอยและตะกอนนอนก้นได้ ออกแบบมาให้สามารถต่อเชื่อมใช้งานกับท่อส่งที่มีขนาดตั้งแต่ 40-80 mm

Tsurumi FHP Series เป็นปั๊มกรอง (Decanting Pump) มีอุปกรณ์ในการตรวจวัดสำหรับตะกอนลอย (Sludge) ปั๊มชนิดนี้จะสามารถระบายของเหลวที่อยู่ระหว่างตะกอนลอยและตะกอนนอนก้นได้ ออกแบบมาให้สามารถต่อเชื่อมใช้งานกับท่อส่งที่มีขนาดตั้งแต่ 40-80 mm

Tsurumi BX Series Specifications

Discharge Bore Model Motor Output Phase Starting Method Cable Leng
(mm) (kW) (m)
40 Tsurumi FHP3-3 0.25 1-phase Capacitor Start 6
40 Tsurumi FHP3-3T 0.25 3-phase D.O.L. 6
50 Tsurumi FHP2-4 0.4 1-phase Capacitor Start 6
50 Tsurumi FHP2-4T 0.4 3-phase D.O.L. 6
50 Tsurumi FHP4-8T 0.75 3-phase D.O.L. 6
80 Tsurumi FHP2-15T 1.5 3-phase D.O.L. 6

Model A B
Tsurumi FHP3-3 800 40
Tsurumi FHP3-3T 765 40
Tsurumi FHP2-4 800 50
Tsurumi FHP2-4T 765 50
Tsurumi FHP4-8T 818 50
Tsurumi FHP2-15T 982 80
Visitors: 74,340