ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี Magnet Pump CMC

ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี Magnet Pump CMC

SPECIFICATIONS DATA

Type Tube Interface Spiral Interface Max.
capacity
L/min
Max. head
m
Standard
outlet
m-L/min
Motor Tem
perature
(ºC )
Specific
weight
(kg)
Inlet Outlet Outlet – Inlet
(inch)
Tube Input
W
Output
W
Volt
CMC-311 (MD-20R) 18mm 18mm G 3/4 16mm 27 3.1 2-17 20 40 220 0-80 1.1
CMC-611 (MD-40R) 20mm 20mm G 3/4 16mm 45 4.6 4-22 65 90 220 0-80 1.1
CMC-1511 (MD-55R) 26mm 26mm G 1 20mm 60 5.6 4-30 90 130 220 0-80 1.2
CMC-2511 (MD-100R)(M) 26mm 26mm G 1 20mm 120 8.6 6.5-60 260 365 220 0-80 1.2
CMC-2513 (MD-100R)(M) 26mm 26mm G 1 20mm 120 8.6 6.5-60 260 365 380 0-80 1.2
CMC-4013 (MX-400) 40mm 40mm G 1 ½ 200 10.5 50-150 300 400 380 0-80 1.2
Visitors: 48,011