ปั๊มสุญญากาศแบบโรตารีเวนชนิดใช้น้ำมันหล่อลื่นสองขั้นตอน ( Two-Stage Oil-Lubricated Rotary Vane Vacuum Pumps )ZEBRA

Visitors: 74,340