ขาแขวนรอก REX


  • ขาแขวนรอกแบบมีโซ่-(GEARED-PLAIN-TROLLEY)-REX_airpump.png
    REX Geared Trolley ขาแขวนรอกแบบมีโซ่สินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มีจำหน่ายให้เลือกใช้งานทั้งหมด 6 ขนาด โดยสามารถรองรับน้ำหนักยกได้ตั้งแต่ 1/2 ตัน, 1 ตัน, 2 ตัน, 3 ตัน, 5 ตัน ...

  • ขาแขวนรอกแบบไม่มีโซ่-(NON-CHAIN-PLAIN-TROLLEY)-REX_airpump.png
    REX Plain Trolley ขาแขวนรอก แบบไม่มีโซ่ สินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มีจำหน่ายให้เลือกใช้งานทั้งหมด 6 ขนาด โดยสามารถรองรับน้ำหนักยกได้ตั้งแต่ 1/2 ตัน, 1 ตัน, 2 ตัน, 3 ตัน, 5 ...
Visitors: 74,522