รอกสลิงมือโยก ELEPHANT


  • รอกสลิงมือโยก-(WIRE-ROPE-HOIST-HAND)-RP-Series-ELEPHANT_airpump.png
    RP Series รอกสลิงมือโยกตราช้าง (Elephant Wire Rope Winch) สินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น มีจำหน่ายในรุ่น RP-30 ขนาดกำลังยก 3 ตัน กำลังลาก 5 ตัน ยกสูงได้ไม่จำกัด Product Descrip...

  • รอกโซ่มือโยก-(CHAIN-HOIST-HAND)-YA-Series-ELEPHANT_airpump.png
    YA Seriesรอกโซ่มือโยกตราช้าง (Elephant Lever Hoist) จากประเทศญี่ปุ่น (Made in Japan) มีหลายรุ่น แยกตามขนาดนำหนักยก ตั้งแต่ขนาด 0.8 – 9 ตัน มีจำหน่ายทั้งหมด 5 รุ่น ได้แก่รอกโซ...
Visitors: 74,444