ขาแขวนรอก ELEPHANT


  • ขาแขวนรอกแบบมีโซ่-(GEARED-PLAIN-TROLLEY)-ELEPHANT_airpump.png
    Elephant Geared Trolleyขาแขวนรอกตราช้าง แบบมีโซ่ สามารถปรับขนาดให้ใช้ได้กับเหล็ก Beam ขนาดไดๆ ก็ได้ (โดยเฉพาะ I-Beam ขนาดมาตรฐาน) ระบบลูกปืนในจานพาโซ่ ทำให้การเคลื่อนที่ของขาแขวนรอ...

  • ขาแขวนรอก-Elephant-แบบไม่มีโซ่-Plain-Trolley_airpump.png
    ElephantPlain Trolley ขาแขวนรอกตราช้างแบบไม่มีโซ่ สินค้าคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น (Made in Japan)ใช้แขวนรอกโซ่ เลื่อนไปมา บนคาน I-BEAM มีขนาดให้เลือกใช้งานตามน้ำหนักยกทั้งหมด...
Visitors: 74,525