แอร์คอมเพรสเซอร์ Jun-Air OF301 Series

Jun-Air OF301 Series แอร์คอมเพลสเซอร์ (Air Compressor) ชนิดลูกสูบแบบไม่ต้องใช้น้ำมันในการหล่อลื่น (Oil-less Rocking Piston) มี 2 โมเดล ได้แก่ OF301-4B และ OF301 motor AC แรงดันไฟฟ้าขนาด 100, 120, 200, 230, 3×400 และ 3×440 โวลท์ ขนาดมอเตอร์ 0.33 แรงม้า (HP) ทั้งความถี่ 50 Hz. และ 60 Hz. ความดัง 65 dB ที่ความถี่ 50 Hz และ 66 dB ที่ความถี่ 60 Hz. เหมาะสำหรับใช้ในงานด้านอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการ ด้านทันตกรรมและใช้ในงานด้านการแพทย์

แอร์คอมเพรสเซอร์ Jun-Air OF301 Series

SPECIFICATIONS DATA OF301-4B

Model OF301-4B (Oil-less)
Voltage V 100 100 120 200 200 230 230 3×400 3×400
Frequency Hz 50 60 60 50 60 50 60 50 60
Motor HP 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
kW 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
Displacement l/min 54 68 68 54 68 54 68 54 68
CFM 1.91 2.40 2.40 1.91 2.40 1.91 2.40 1.91 2.40
FAD @ 8 bar l/min 20 23 23 20 23 20 23 20 23
CFM 0.71 0.81 0.81 0.71 0.81 0.71 0.81 0.71 0.81
Max. pressure bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8
psi 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Max. current A 4.5 4.5 4.2 2.6 2.4 2.1 2.2 0.8 0.8
Tank size litres 4 4 4 4 4 4 4 4 4
gallon 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Weight kg 19 19 19 19 19 19 19 19 19
lbs 42 42 42 42 42 42 42 42 42
Noise level dB (A)/lm 65 66 66 65 66 65 66 65 66
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SPECIFICATIONS DATA OF301-4B

Model OF 301 Motor AC (Oil-less)
Voltage V 100 100 120 200 200 230 230 3×400 3×400
Frequency Hz 50 60 60 50 60 50 60 50 60
Motor HP 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
kW 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
Displacement l/min 54 68 68 54 68 54 68 54 68
CFM 54 68 68 54 68 54 68 54 68
FAD @ 8 bar l/min 20 23 23 20 23 20 23 20 23
CFM 0.71 0.81 0.81 0.71 0.81 0.81 0.81 0.71 0.81
Max. pressure bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8
psi 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Max. current A 4.5 4.5 4.2 2.6 2.4 2.1 2.2 0.8 0.8
Tank size litres
gallon
Weight kg 10 10 10 10 10 10 10 10 10
lbs 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Noise level dB (A)/lm 65 66 66 65 66 65 66 65 66
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tags: air compassor, jun-air air compressor, jun-air of301 motor ac, jun-air of301 series, jun-air of301-4b, คอมเพรสเซอร์แอร์, คอมเพรสเซอร์ แอร์ jun-air, แอร์คอมเพรสเซอร์, แอร์คอมเพรสเซอร์ jun-air, แอร์คอมเพรสเซอร์ ยี่ห้อ jun-air

สนใจสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

CALL CENTER : 02-036-8000

mail : sales@airpumpmart.com
LINE@ : 
@airpumpmart

เพิ่มเพื่อน

Visitors: 74,444