แอร์คอมเพรสเซอร์ Jun-Air OF1202 Series

Jun-Air OF1201 Series แอร์คอมเพรสเซอร์ (Air Compressor) ชนิดลูกสูบแบบไม่ต้องใช้น้ำมันในการหล่อลื่น (Oil-less Rocking Piston) มีทั้งหมด 5 โมเดล ได้แก่ OF1201-25B, OF1201-25M, OF1201-25MD2, OF1201-40B และ OF1201 motor AC ขนาดแรงดันไฟ 100, 120, 200, 208 และ 230 โวลท์ ความถี่ 50 และ 60 Hz. ขนาดมอเตอร์ 1.22 แรงม้า (HP)

แอร์คอมเพรสเซอร์ Jun-Air OF1202 Series

SPECIFICATIONS DATA OF1202-40B

Model OF1202-40B (Oil-less OF1202-40M (Oil-less)
Voltage V 200 200 230 240 3×400 3×440 230 230 3×400 3×400
Frequency Hz 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
Motor HP 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
kW 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47
Displacement l/min 290 328 290 328 290 328 290 328 290 328
CFM 10.24 11.58 10.24 11.58 10.24 11.58 10.24 11.58 10.24 11.58
FAD @ 8 bar l/min 130 146 130 146 130 146 130 146 130 146
CFM 4.59 5.16 4.59 5.16 4.59 5.16 4.59 5.16 4.59 5.16
Max. pressure 1) bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
psi 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Max. current A 8.0 9.0 5.0 5.0 8 9 5 5
Tank size litres 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
gallon 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
Weight kg 59 59 59 59 59 59 116 116 116 116
lbs 130 130 130 130 130 130 256 256 256 256
Noise level dB (A)/lm 76 79 76 79 76 79 60 63 60 63
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SPECIFICATIONS DATA OF1202-AC

Model OF1202 Motor AC (Oil-less)
Voltage V 200 200 208 230 240 3×200 3×200 3×230 3×230 3×400 3×440
Frequency Hz 50 60 60 50 60 50 60 50 60 50 60
Motor HP 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
kW 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47
Displacement l/min 290 323 328 290 328 290 328 290 328 290 328
CFM 10.24 11.58 11.58 10.24 11.58 10.24 11..58 10.24 11..58 10.24 11..58
FAD @ 8 bar l/min 130 146 146 130 146 130 146 130 146 130 146
CFM 4.59 5.16 5.16 4.59 5.16 4.59 5.16 4.59 5.16 4.59 5.16
Max. pressure 1) bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
psi 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Max. current A 8.0 9.0 7.5 7.5 9.0 7.5 5.0 5.0
Tank size litres
gallon
Weight kg 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
lbs 75 75 75 75
Visitors: 74,559