แอร์คอมเพรสเซอร์ Jun-Air OF1201 Series

Jun-Air OF1201 Series แอร์คอมเพรสเซอร์ (Air Compressor) ชนิดลูกสูบแบบไม่ต้องใช้น้ำมันในการหล่อลื่น (Oil-less Rocking Piston) มีทั้งหมด 5 โมเดล ได้แก่ OF1201-25B, OF1201-25M, OF1201-25MD2, OF1201-40B และ OF1201 motor AC ขนาดแรงดันไฟ 100, 120, 200, 208 และ 230 โวลท์ ความถี่ 50 และ 60 Hz. ขนาดมอเตอร์ 1.22 แรงม้า (HP)

แอร์คอมเพรสเซอร์ Jun-Air OF1201 Series

SPECIFICATIONS DATA OF1201-25B

Model OF1201-25B (Oil-less)
Voltage V 100 100 120 200 200 208 230 230
Frequency Hz 50 60 60 50 60 60 50 60
Motor HP 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
kW 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Displacement l/min 146 170 170 146 170 170 146 170
CFM 5.16 6.00 6.00 5.16 6.00 6.00 5.16 6.00
FAD @ 8 bar l/min 65 75 75 65 75 75 65 75
CFM 2.30 2.65 2.65 2.30 2.65 2.65 2.30 2.65
Max. pressure 1) bar 8 8 8 8 8 8 8 8
psi 120 120 120 120 120 120 120 120
Max. current A 11.0 62 5.8
Tank size litres 25 25 25 25 25 25 25 25
gallon 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
Weight kg 43 43 43 43 43 43 43 43
lbs 95 95 95 95 95 95 95 95
Noise level dB (A)/lm 77 80 80 77 80 80 77 80
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

SPECIFICATIONS DATA OF1201-25M

Model OF1201-25M (Oil-less)
Voltage V 100 100 120 200 200 208 230 230
Frequency Hz 50 60 60 50 60 60 50 60
Motor HP 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
kW 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
Displacement l/min 146 170 170 146 170 170 146 170
CFM 5.16 6.00 6.00 5.16 6.00 600 5.16 6.00
FAD @ 8 bar l/min 65 75 75 65 75 75 65 75
CFM 2.30 2.65 2.65 2.30 2.65 2.65 2.30 2.65
Max. pressure 1) bar 8 8 8 8 8 8 8 8
psi 120 120 120 120 120 120 120 120
Max. current A 13.0 13.0 11.0 6.5 6.5 6.5 6.2 5.8
Tank size litres 25 25 25 25 25 25 25 25
gallon 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
Weight kg 88 88 88 88 88 88 88 88
lbs 194 194 194 194 194 194 194 194
Noise level dB (A)/lm 58 61 61 58 61 61 58 61
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%สนใจสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

CALL CENTER : 02-036-8000

mail : sales@airpumpmart.com
LINE@ : 
@airpumpmart

เพิ่มเพื่อน

Visitors: 74,444