แอร์คอมเพรสเซอร์ Jun-Air 2xOF1202 Series

2xOF1202 Series แอร์คอมเพรสเซอร์ (Air Compressor) ชนิดลูกสูบแบบไม่ต้องใช้น้ำมันในการหล่อลื่น (Oil-less Rocking Piston) มีทั้งหมด 3 โมเดล ได้แก่ 2xOF1202-40M ขนาดแรงดันไฟ 203 และ 3×400 โวลท์, 2xOF1202-150B และ 2xOF1202-150BD6 ขนาดแรงดันไฟ 200, 230, 240, 3×400 และ 3×440 โวล์ ทั้งความถี่ 50 และ 60 Hz. ขนาดมอเตอร์ 4.0 แรงม้า

แอร์คอมเพรสเซอร์ Jun-Air 2xOF1202 Series

PERFORMANCE DATA

 

Model 2xOF1202-40M (Oil-less) 2xOF1202-150B (Oil-less)
Voltage V 230 230 3×400 3×400 200 200 230 240 3×400 3×440
Frequency Hz 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60
Motor HP 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
kW 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94
Displacement l/min 580 658 580 658 580 656 580 656 580 656
CFM 20.48 23.24 20.48 23.24 20.48 23.17 20.48 23.17 20.48 23.17
FAD @ 8 bar l/min 260 292 260 292 260 292 260 292 260 292
CFM 9.20 10.30 9.20 10.30 9.18 10.31 9.18 10.31 9.18 10.31
Max. pressure * bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
psi 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Max. current A 16 18 10 10 16.0 18.0 10.0 10.0
Tank size litres 40 40 40 40 150 150 150 150 150 150
gallon 10.6 10.6 10.6 10.6 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
Weight kg 162 162 162 162 129 129 129 129 129 129
lbs 357 357 357 357 284 284 284 284 284 284
Noise level dB (A)/lm 63 66 63 66 79 78 79 78 79 78
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Model 2xOF1202-150BD6 (Oil-less)
Voltage V 200 200 230 240 3×400 3×440
Frequency Hz 50 60 50 60 50 60
Motor HP 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
kW 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94
Displacement l/min 580 656 580 656 580 656
CFM 20.48 23.17 20.48 23.17 20.48 23.17
FAD @ 8 bar 3) l/min 260 292 260 292 260 292
CFM 9.18 10.31 9.18 10.31 9.18 10.31
Max. pressure 1) bar 8 8 8 8 8 8
psi 120 120 120 120 120 120
Max. current A 16.0 18.0 10.0 10.0
Tank size litres 150 150 150 150 150 150
gallon 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6 39.6
Weight kg 146 146 146 146 146 146
lbs 322 322 322 322 322 322
Noise level dB (A)/lm 79 78 79 78 79 78
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tags: air compassor, jun-air 2xof1202 series, jun-air 2xof1202-150b, jun-air 2xof1202-150bd6, jun-air 2xof1202-40m, jun-air air compressor, คอมเพรสเซอร์แอร์, แอร์คอมเพรสเซอร์, แอร์คอมเพรสเซอร์ jun-air, แอร์คอมเพรสเซอร์ ยี่ห้อ jun-air

สนใจสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

CALL CENTER : 02-036-8000

mail : sales@airpumpmart.com
LINE@ : 
@airpumpmart

เพิ่มเพื่อน

Visitors: 74,525