แอร์คอมเพรสเซอร์ Jun-Air 12 Series

Jun-Air 12 Series เป็นแอร์คอมเพลสเซอร์ (Air Compressor) แบบใช้น้ำมันในการหล่อลื่น (Oil-lubricated) มีให้เลือกใช้งาน 2 โมเดล คือ 12-25 และ 12-40 แรงดันไฟ 100, 120, 200 และ 230 โวลท์ ขนาดมอเตอร์ 1.08 แรงม้า (HP) และ 0.92 แรงม้า (HP) ตัวแอร์คอมเพลสเซอร์มีการเคลือบภายในเพื่อต้านทานการกัดกร่อน ทำงานให้ เสียงเงียบ ความดัง 48 dB เหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการและในงานอุตสาหกรรม

แอร์คอมเพรสเซอร์ Jun-Air 12 Series

PERFORMANCE DATA 12 Series

 SPECIFICATIONS DATA 12 Series

Model 12-25 (Oil-Lubricated) 12-40 (Oil-Lubricated)
Voltage V 100 100 120 200 200 230 230 100 100 120 200 200 230 230
Frequency Hz 50 60 60 50 60 50 60 50 60 60 50 60 50 60
Motor HP 1.08 1.08 1.08 0.92 0.92 0.92 0.92 1.08 1.08 1.08 0.92 0.92 0.92 0.92
kW 0.79 0.79 0.79 0.68 0.68 0.68 0.68 0.80 0.80 0.80 0.68 0.68 0.68 0.68
Displacement l/min 100 120 120 100 120 100 120 100 120 120 100 120 100 120
CFM 3.53 4.24 4.24 3.53 4.24 3.53 4.24 3.53 4.24 4.24 353 4.24 3.53 4.24
FAD @ 8 bar l/min 64 74 74 64 74 64 74 64 74 74 64 74 64 74
CFM 2.26 2.61 2.61 2.26 2.61 2.26 2.61 2.26 2.61 2.61 2.26 2.61 2.26 2.6
Max. pressure 1) bar 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
psi 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Max. current A 12.4 12.4 12.4 5.8 5.8 5.8 5.8 12.4 12.4 12.4 5.8 5.8 5.8 5.8
Tank size litres 25 25 25 25 25 25 25 40 40 40 40 40 40 40
gallon 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6 10.6
Weight kg 45 45 45 45 45 45 45 48 48 48 48 48 48 48
lbs 99 99 99 99 99 99 99 106 106 106 106 106 106 106
Noise level dB (A)/lm 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
Thermal protection Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Duty cycle 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Tags: 12-25 (Oil-Lubricated), 12-40 (Oil-Lubricated), air compassor, Jun-Air 12 Series, jun-air air compressor, คอมเพรสเซอร์แอร์, คอมเพรสเซอร์แอร์ jun-air, แอร์คอมเพรสเซอร์, แอร์คอมเพรสเซอร์ jun-air 12 -25, แอร์คอมเพรสเซอร์ jun-air 12-40, แอร์คอมเพรสเซอร์ ยี่ห้อ jun-air, แอร์คอมเพรสเซอร์แบบใช้น้ำมันหล่อลื่น

สนใจสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

CALL CENTER : 02-036-8000

mail : sales@airpumpmart.com
LINE@ : 
@airpumpmart

เพิ่มเพื่อน

Visitors: 74,445