เครื่องเติมอากาศแบบแช่ TAR Series TSURUMI

  • Tsurumi รุ่น TAR Series เป็นเครื่องเติมอากาศแบบแช่ในน้ำและมีใบพัดแบบ Axial Flow เครื่อง Blower จะเป็นตัวให้อากาศโดยอากาศจะแตกตัวเป็นฟองขนาดเล็กๆ และจะรวมตัวกับน้ำโดยกระแสน้ำที่มีแรงดันสูงทำให้สามารถส่งผ่านออกซิเจนได้
  • ในประมาณสูงโดยใช้พลังงานต่ำ สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งอากาศได้ตั้งแต่ขนาด 65-250 mm.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Tsurumi รุ่น TAR Series เป็นเครื่องเติมอากาศแบบแช่ในน้ำและมีใบพัดแบบ Axial Flow เครื่อง Blower จะเป็นตัวให้อากาศโดยอากาศจะแตกตัวเป็นฟองขนาดเล็กๆ และจะรวมตัวกับน้ำโดยกระแสน้ำที่มีแรงดันสูงทำให้สามารถส่งผ่านออกซิเจนได้ ในประมาณสูงโดยใช้พลังงานต่ำ สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งอากาศได้ตั้งแต่ขนาด 65-250 mm.  

Tsurumi UZ Series Specifications65TAR41.5,65TAR42.2,80TAR43.7,100TAR45.5,125TAR47.5 ,150TAR411,150TAR415,200TAR422,250TAR430

Discharge Bore Model Motor Output Phase
(mm) (kW)
65 65TAR41.5 1.5 3-phase
65 65TAR42.2 2.2 3-phase
80 80TAR43.7 3.7 3-phase
100 100TAR45.5 5.5 3-phase
125 125TAR47.5 7.5 3-phase
150 150TAR411 11 3-phase
150 150TAR415 15 3-phase
200 200TAR422 22 3-phase
250 250TAR430 30 3-phase

Tags : tsurumi tar series,tar series,tsurumi air pump,air pump,ปั๊มลม,ปั๊มเติมอากาศใต้น้ำ,ปั๊มลม tsurumi,ปั๊มลม tar series,เครื่องเติมอากาศแบบแช่,เครื่องเติมอากาศแบบแช่ tar series,เครื่องเติมอากาศแบบแช่ Tsurumi

 

Visitors: 27,684