มอเตอร์เกียร์ Gong TZYH Series


  • gong_tk-a-b.png
    เกียร์ปรับรอบ (VARIABLE SPEED DEVICE) Gong TZYH TK-A และ Gong TZYH TK-B สินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศไต้หวัน มีจำหน่ายให้เลือกใช้งานทั้งหมด 10 รุ่น โดยมีขนาดกำลังมอเตอร์ตั้งแต่ 1/4 –...

  • gong_tk-va-vb.png
    เกียร์ปรับรอบ (VARIABLE SPEED DEVICE) Gong TZYH TK-VA และ Gong TZYH TK-VB สินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศไต้หวัน มีจำหน่ายให้เลือกใช้งานทั้งหมด 8รุ่น โดยมีขนาดกำลังมอเตอร์ตั้งแต่ 1/2 –...

  • gong_tku.png
    เกียร์ปรับรอบ (VARIABLE SPEED DEVICE) Gong TZYH TKUสินค้าคุณภาพนำเข้าจากประเทศไต้หวัน มีจำหน่ายให้เลือกใช้งานทั้งหมด 5รุ่น โดยมีขนาดกำลังมอเตอร์ตั้งแต่ 1/2 – 5HP


Visitors: 74,559