ปั๊มจ่ายสารเคมี THAIDEAN

ปั๊มจ่ายสารเคมี THAIDEAN

SPECIFICATIONS DATA

Model Motor Import/ Maximum Maximum Best Minimum Propor-
Flow Lift working ponit Flow tionlmt
Export (L/min) (m) (m-L/min) (L/min) 
Power Phase Frequency
(w)
TDF-30R 45 1-220V  50/60  G 3/4 35  3.8  2.5-16 0.6 1.1
TDF-40R 65 1-220V,3-220V,  50/60  G 3/4  43  4.6  4.22  0.8  1.1
3-380V
TDF-55R 120 1-220V,3-220V,  50/60  G1  65  5.6  4.3  0.8  1.2
3-380V
TDF-70R 150  1-220V,3-220V,  50/60  G1  85  6.7  4.5  1.0 1.2
3-380V
TDF-100R 260 1-220V,3-220V,  50/60  G1  100  8.6  6.5-60  1.2  1.2
3-380V
TDF-120R 370 1-220V,3-220V,  50/60 G1  120  9.2 7.5-60  1.2  1.2
3-380V
TDX-6 0.15 1-220V,3-220V,  50/60  G2XG11/2 (DN25XDN40) 90 7.8  5.4-50 1  1.2
3-380V
TDX-8 0.26 1-220V,3-220V,  50/60 G2XG11/2 (DN25XDN40) 110 8.2  6.0-70 1  1.2
3-380V
TDX-6H 0.34 3-220V, 3-380V  50/60 G2XG11/2 (DN25XDN40) 130 13 พ.ย.-50 10   1.2
TDX-8H 0.4 3-220V, 3-380V  50/60 G2XG11/2 (DN25XDN40) 160 15 13-80 10   1.2
TDX-10 0.4 3-220V, 3-380V  50/60 G2XG11/2 (DN25XDN40) 240 15 10.5-100  10   1.2
TDX-12 0.75 3-220V, 3-380V  50/60 G2XG11/2 (DN25XDN40) 350 17 14.5-150  10   1.2
TDX-15 1.5 3-220V, 3-380V 50/60 G2XG11/2 (DN25XDN40) 400 23 20-200  20   1.2
TDX-20H 2.2 3-220V, 3-380V 50/60 G2XG11/2 (DN25XDN40) 450 28 23-210  20   1.2
TDX-25 2.2 3-220V, 3-380V 50/60 G2XG11/2 (DN25XDN40) 500 25 23-200  20   1.2
TDX-30H 3.7 3-220V, 3-380V 50/60 G2XG11/2 (DN25XDN40) 520 33 30-100  20   1.2
TDX-40 3.7 3-220V, 3-380V 50/60 G21/2XG2 (DN25XDN50) 800 35 25-400  50 1.2
TGD-12 0.75 3-220V,3-380V 50/60 DN40XDN40 210 7 5-150 10 1.2
TGD-22 1.5 3-220V,3-380V 50/60 DN40XDN40 300 12 9-200 10 1.2
TGD-32 2.2 3-220V,3-380V 50/60 DN40XDN40 410 18 12-330 20 1.2
TGD-52 3.7 3-220V,3-380V 50/60 DN40XDN40 550 20 15-380 50 1.2
TGD-72 3.7 3-220V,3-380V 50/60 DN40XDN40 730 22 18-450 50 1.2
Visitors: 74,444