ปั๊มน้ำสแตนเลส STAC


 • stac_vml.png
  STAC PUMP VML SERIES Vertical Multi-Stage Centrifugal (ปั้มน้ำหอยโข่งหลายใบพัดแบบตั้ง) สามารถใช้กับน้ำที่มีอุณหภูมิ 1 องศา - 120 องศา ใช้กับน้ำสะอาดเหมาะในการประกอบชุดเพิ่มแรงดัน ส...

 • stac_cx.png
  STAC PUMP CX SERIES Centrifugal Single Impeller Pump เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำที่พักอาศัย, การบำบัดน้ำเสีย, ในสวน, งานล้างต่าง, สามารถใช้ในระบบ Cooling Tower และการสูบส่งน้ำทั่วไป...

 • stac_jx.png
  STAC PUMP JX SERIES Self-Primming Pumpเหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, ในการเกษตร, ในสวน, ใช้ล้างรถ, ล้างถัง, ระบายน้ำออกจากสระ, และการสูบส่งน้ำทั่วไป MODEL : JET-60 , JET-...

 • stac_crx.png
  STAC CRX SERIES Centrifugal Open Impeller Pumpเหมาะในการใช้งานล้างผัก, เนื้อ, ปลา, ฯลฯ สามารถใช้งานล้างผิวชื้นส่วนหรือกล่องโลหะ,ใช้ในระบบล้างต่างๆ และสามารถใช้ส่งของเหลวที่สกปรกมีเ...

 • stac_nx.png
  STAC PUMP NXF 2 SERIES Close-Coupled Centrifugal Pump เหมาะกับการใช้งานในระบบอุตสาหกรรม, งานสาธารณูปโภค, การเพิ่มแรงดันของเหลวในระบบ, ใช้งานในระบบเพลิง, ระบบทำความร้อน, ระบบปรับอาก...

 • stac_cbx.png
  STAC PUMP CBX SERIES Centrifugal Twin Impeller Pump เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำที่พักอาศัย, การบำบัดน้ำเสีย, ในสวน, งานล้างต่างๆ, สามารถใช้ในระบบ Cooling Tower และการสูบส่งน้ำทั่วไป...

 • stac_cf.png
  STAC PUMP CF SERIES Centrifugal Single Impeller Pumpเหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, การสูบจ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในงานอุตสาหกรรมและงานสาธารณูปโภค, งานล้างต่...

 • stac_cr.png
  STAC PUMP CR SERIES Centrifugal Open Impeller Pump (น้ำมาก)เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, การสูบจ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในงานอุตสาหกรรมและงานสาธารณูปโภค, งา...

 • stac_cs.png
  STAC PUMP CS SERIES Centrifugal Single Impeller Pump (น้ำมาก)เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, การสูบจ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในงานอุตสาหกรรมและงานสาธารณูปโภค, ...

 • stac_cb.png
  STAC PUMP CB SERIES Centrifugal Twin Impeller Pumpเหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, การสูบจ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในงานอุตสาหกรรมและงานสาธารณูปโภค, สามารถใช้งา...

 • stac_pf.png
  STAC PUMP PF SERIES Peripheral Turbine Pump (ส่งน้ำสูง)เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, ในระบบล้าง, ใช้ประกอบในระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มแรงดันของเหลว, ส่งน้ำไปยัง...

 • stac_jet.png
  STAC PUMP JET SERIES Self-Priming Pump (แรงดันสูง)เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, ในการเกษตร, ในสวน, ใช้ล้างรถ, ล้างถัง, ระบายน้ำออกจากสระ, และการสูบส่งน้ำทั่วไป MODEL : J...


Visitors: 74,342