ปั๊มน้ำสแตนเลส MITSUBISHI


 • mitsubishi-wcm-f.png
  Mitsubishi WCM-F Series ปั๊มน้ำหอยโข่ง MITSUBISHI เหมาะสำหรับงานน้ำสะอาด, งานทางภาคเกษตร, งานภาคอุตสาหกรรม, งานสาธารณูปโภคและอาคารสถานที่ต่างๆรดเกลือ ฯลฯ

 • pumps-mitsubishi-icm.png
  ปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์ MITSUBISHI Torrent 2 ICM-C Series ปั๊มน้ำอินเวอร์เตอร์ Mitsubishi Torrent 2 ICM-C Series เหมาะสำหรับการใช้งานตามบ้านพักอาศัยขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ รวมทั้งการใช้ง...

 • mitsubishi_WP-IP-EP-CP-Series.png
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ Mitsubishi รุ่น WP/IP/EP/CP Series ปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ WP Seriesเป็นปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ ทำงานอัตโนมัติตามจังหวะการเปิด-ปิดของน้ำ ช่วยเพิ่มแรงดันน้ำ รองรับการใช้นน้...

 • MMCH-300x300.png
  ชุดปั๊มส่งน้ำขนาดเล็ก (ปั๊มตัวเดียว) MITSUBISHI MMCH/MSMH(M)-Series ชุดปั๊มส่งน้ำขนาดเล็ก (ปั๊มตัวเดียว) ชุดปั๊มส่งน้ำ MMCH/MSMH และ MSMM คือ ชุดปั๊มส่งน้ำขนาดเล็ก (ปั๊มตัวเดียว) ใ...

 • UMCH.png
  ปั๊มน้ำอัตโนมัติ MITSUBISHI รุ่น UMCH Series Mitsubishi UMCH Seriesเป็นปั๊มน้ำอัตโนมัติแบบหลายใบพัด (Automatic Multi-Stage Centrifugal Pump)ประหยัดพลังงาน มีแรงดันและปริมาณน้ำสูง ป...


Visitors: 74,576