มอเตอร์ 1 เฟส MITSUBISHI


 • mitsubishi_sc-kr.png
  มอเตอร์ไฟฟ้า MITSUBISHI รุ่น SC-KR Series มอเตอร์ไฟฟ้า MITSUBISHI รุ่น SC-KR แบบ Horizontal Type ขายึดไฟ 2 สาย 1 เฟส ชนิดธรรมดา แรงดันไฟ 220V กันน้ำกันฝุ่น มาตรฐาน IP20มอเตอร์ MITS...

 • mitsubishi-scl-kr.png
  มอเตอร์ไฟฟ้า MITSUBISHI รุ่น SCL-KR Series มอเตอร์ไฟฟ้า MITSUBISHI รุ่น SCL-KR แบบ Horizontal Type ขายึดไฟ 2 สาย 1 เฟส ชนิดธรรมดา แรงดันไฟ 220V กันน้ำกันฝุ่น มาตรฐาน IP22มอเตอร์ MI...

 • mitsubishi-SP-KR.png
  มอเตอร์ไฟฟ้า MITSUBISHI รุ่น SP-KR Series มอเตอร์ไฟฟ้า MITSUBISHI รุ่น SP-KR แบบ Horizontal Type ขายึด ไฟ 2 สาย 1 เฟส ชนิดธรรมดา แรงดันไฟ 220Vขนาดตั้งแต่ 1/4HP – 1/2HP ความเร็วรอบ ...

 • mitsubishi-si-k.png
  มอเตอร์ไฟฟ้า MITSUBISHI รุ่น SI-K Series มอเตอร์มิตซูบิชิ SI-K มอเตอร์ชนิดขาตั้ง ชนิดใช้ถ่าน ไฟ 2 สาย (Single Phase) โครงสร้างแบบปิด ป้องกันฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม ระบายความร้อนด้วยระ...

 • SP-QR.jpg
  มอเตอร์ไฟฟ้าหน้าแปลน Mitsubishi SP-QR มอเตอร์มิตซูบิชิ SP-QR มอเตอร์ชนิดขาตั้ง ไฟ 2 สาย (Single Phase) โครงสร้างแบบปิด ป้องกันฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม ระบายความร้อนด้วยระบบลมหมุนเวียนใน...

 • มอเตอร์-mitsubishi-scl-qr.jpg
  มอเตอร์ไฟฟ้าหน้าแปลน Mitsubishi SCL-QR มอเตอร์มิตซูบิชิ SCL-QR มอเตอร์ชนิดขาตั้ง ไฟ 2 สาย (Single Phase) โครงสร้างแบบปิด ป้องกันฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม ระบายความร้อนด้วยระบบลมหมุนเวีย...

 • SC-QR.jpg
  มอเตอร์ไฟฟ้าหน้าแปลน Mitsubishi SC-QR มอเตอร์มิตซูบิชิ SC-QR มอเตอร์ชนิดขาตั้ง ไฟ 2 สาย (Single Phase) โครงสร้างแบบปิด ป้องกันฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม ระบายความร้อนด้วยระบบลมหมุนเวียนใน...

 • SCF-QR.jpg
  มอเตอร์ไฟฟ้า MITSUBISHI SCF-QR Series (IP55) มอเตอร์ มิตซูบิชิ รุ่น SCF-QR มอเตอร์แบบขาตั้ง ไฟ 2 สาย (Single Phase) โครงสร้างแบบปิด ป้องกันฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม ระบายความร้อนด้วยระบบ...

 • SCF-QRV.jpg
  มอเตอร์ไฟฟ้า MITSUBISHI รุ่น SCF-QRV Series (IP55) มอเตอร์มิตซูบิชิ SCF-QRV มอเตอร์ชนิดแนวตั้ง ไฟ 2 สาย (Single Phase) โครงสร้างแบบปิด ป้องกันฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม ระบายความร้อนด้วยร...

 • SCLF-QR.jpg
  มอเตอร์ไฟฟ้า MITSUBISHI SCLF-QR Series (IP55) มอเตอร์มิตซูบิชิ SCLF-QR มอเตอร์ชนิดขาตั้ง ไฟ 2 สาย (Single Phase) โครงสร้างแบบปิด ป้องกันฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม ระบายความร้อนด้วยระบบลมห...

 • SCLF-QRV.jpg
  มอเตอร์ไฟฟ้า MITSUBISHI SCLF-QRV Series (IP55) มอเตอร์มิตซูบิชิ SCLF-QRV มอเตอร์ชนิดตั้ง ไฟ 2 สาย (Single Phase) โครงสร้างแบบปิด ป้องกันฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม ระบายความร้อนด้วยระบบลมห...
Visitors: 74,632