ปั๊มลม (OIL-LESS) Swan

SWAN OIL-LESS   AIR COMPRESSORS

SWAN OIL-LESS compressors are designed to meet clients' quality and production objectives together with
environmental concerns. And provide clean, high quality oil-free compressed air in industries such as food
and drink, pharmaceutical, electronics and textile.
 

SWAN OIL-LESS ได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีคุณภาพดี และการผลิตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วย
ด้านสิ่งแวดล้อม  โดยการทำให้
แรงอัดอากาศนั้นมีความสะอาด ปราศจากน้ำมันได้คุณภาพสูง
เหมาะสำหรับใช้
ในอุตสาหกรรม อาหาร และเครื่องดื่ม, ยาอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอ

Visitors: 74,628