เครื่องดูดเศษไม้/Dust Collector

เครื่องดูดเศษไม้/Dust Collector
รุ่น มอเตอร์ 220V ปริมาณลมดูด ขนาดท่อดูด จำนวนถุงเก็บเศษไม้ น้ำหนัก
FM-230-L1 1 แรงม้า 14.15 ลบ.ม./ นาที 4"x1 ท่อ 1 ถุง (57 ลิตร) 33
FM-300S 3 แรงม้า 65.09 ลบ.ม./ นาที 4"x3 ท่อ 2 ถุง (307 ลิตร) 64


Visitors: 74,524