ปั๊มดูดอากาศ-เป่าอากาศ(ความดันสูง) VENZ


  • MA-10A.jpg
    VENZ PRESSURE BLOWER MB seriesแบบต่อตรง ต่อตรง Model Power Fan speed Max.air volume Max.Press Hp. rpm. cmm. cfm. mm.Wg MA-10A 1-10 2760 4.9 173 100 MA-20A 1-3 2860 11 3...

  • MAb-10A.jpg
    VENZ PRESSURE BLOWERMAb series แบบทดสายพาน ทดสายพาน Model Power Fan speed Max.air volume Max.Press Hp. rpm. cmm. cfm. mm.Wg MAb-10A 3-4 4550 8 283 280 MAb-10B 3-4 550...


Visitors: 74,340