ปั๊มดูดอากาศ-เป่าอากาศ (ริงโบลเวอร์) HITACHI


  • Hitachi_G-Series.png
    HITACHI Ring Blower G Series Model Phase Voltage Poles Max capacity 50/60 Hz VB-70WS-G 1 220 2 0.45 / 0.5 VB-001WS-G 1 220 2 0.6 / 0.7 VB-002WS-G 1 220 2 0.7 / 0....

  • Hitachi_E-Series_.png
    HITACHI Ring Blower E Series Model Phase Voltage Poles Max capacity 50/60 Hz VB-004-E3 3 220/380 2 1.7 / 2.0 VB-007-E3 3 220/380 2 2.6 / 3.1 VB-020-E2 3 220/380 2 4.0 /...

  • Hitachi_DN-Series.png
    HITACHI Ring Blower DN Series Model Phase Voltage Poles Max capacity 50/60 Hz VB-004S-DN 1 220 2 1.4 / 1.8 VB-007S-DN 1 220 2 2.2 / 2.5 VB-004-DN 3 220/380 2 1...


Visitors: 74,559