โบลเวอร์ VENTEX

 Ventex 2RB SERIES

Inlet Vacuum Filter-ตัวกรองขาเข้า Replacement Filter-ไส้กรอง
MODEL Inlet & Outlet MODEL Inlet & Outlet
 2BX4 080 G 1.1/4"  2BX4 070 G 1.1/4"
 2BX4 082 G 1.1/2"  2BX4 071 G 1.1/2"
 2BX4 082 G 2"  2BX4 072 G 2"
 2BX4 082 G 2.1/2"  2BX4 073 G 2.1/2"
MODEL Output Voltage at.50 Hz Max. Maxinmum Maxinmum Intet & Outlet
(KW) (V) Air Flow Static Suction Static Pressure Diameter
    (m3/min) (mbar/mmAq) (mbar/mmAq)  (inch)
Three Phase Motor
 2RB010H06
0.2 200-240V/345-415Y  0.7  60/612  70/714  G 1"
 2RB210-7AH16
0.4 200-240V/345-415Y  1.3  120/1224  130/1326   G 1.1/ 4"
 2RB410H1-7A6
0.85 200-240V/345-415Y  2.4  160/1632  160/1632 G 1.1/ 2" 
 2RB510-7AH26
1.6 200-240V/345-415Y  3.5  200/2040  190/1938  G 2" 
 2RB710-7AH16
2.2 200-240V/345-415Y  5.3  210/2142  200/2040  G 2"  
 2RB710-7AH26
3 200-240V/345-415Y  5.3  270/2754  290/2957  G 2"  
 2RB710-7AH37
4  345-415V  5.3  290/2957  330/3365  G 2"  
 2RB810-7AH17
5.5  345-415V  8.8  300/3059  300/3059  G 2.1/ 2" 
 2RB810-7AH27
7.5  345-415V  8.8  320/3263  430/4385  G 2.1/ 2"  
Single Phase Motor
 2RB010A01
0.2 200-240 0.7 60/612 70/714 G 1"
 2RB210-7AA11
0.37 200-240 1.3 110/1122 110/1122 G 1.1/ 4"
 2RB410-7AA11
0.8 200-240 2.4 150/1530 160/1632 G 1.1/ 2"
 2RB510-7AA21
1.5 200-240 3.5 190/1938 200/2040 G 2"


Visitors: 74,628