ปั๊มน้ำแบบจุ่ม LUCKY PRO


 • luckypro_gp-gs.png
  LUCKY PRO GP/GS SERIES ปั๊มจุ่มน้ำแบบมีลูกลอย(F) และไม่มีลูกลอย เหมาะสำหรับใช้ในสวน ในบ่อเลี้ยงปลาในบ้าน น้ำพุ น้ำตก ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 1 เฟส

 • Open.png
  LUCKY PRO MZS SERIES ปั๊มจุ่มน้ำแบบมีลูกลอย ใช้สำหรับดูดน้ำเสีย ใช้ภายในบ้าน หรือโรงงานอุตสาหกรรม จุ่มน้ำลึก 5 เมตร ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 2900 รอบต่อนาที 1 เฟส

 • luckypro_pop.png
  LUCKY PRO POP SERIES ปั๊มจุ่มน้ำแบบไม่มีลูกลอย เหมาะสำหรับใช้ในบ่อเลี้ยงปลา ใช้กับน้ำพุ และน้ำตกขนาดเล็ก ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 2900 รอบ/นาที 1 เฟส

 • luckypro_pop_vortex.png
  LUCKY PRO POP VORTEX SERIES ปั๊มจุ่มน้ำแบบมีลูกลอย เหมาะสำหรับน้ำสกปรก ใช้ในพื้นที่น้ำท่วมขัง บ่อปลา บ่อกรอง ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 2900 รอบ/นาที 1 เฟส

 • luckypro_sw.png
  LUCKY PRO SW SERIES ปั๊มจุ่มน้ำสำหรับดูดน้ำเสีย น้ำสกปรก ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารบ้านพัก สามารถสูบน้ำที่มีเศษตะกอน ขนาด 15 มม. ปะปนอยู่ได้ เสื้อปั๊มอลูมิเนียม ใบพัดน้ำเหล็กหล่อแ...

 • luckypro_mzd.png
  LUCKY PRO MZD SERIES ปั๊มจุ่มน้ำแบบไม่มีลูกลอย ใช้สำหรับน้ำที่มีส่วนเป็นของแข็งไม่เกิน 2มม.เหมาะสำหรับใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง และในเรือ จุ่มน้ำลึกสุด 5 เ...

 • luckypro_V13.png
  LUCKY PRO V SERIES ปั๊มจุ่มน้ำสำหรับดูดน้ำเสีย น้ำสกปรก ใช้ภายในบ้าน หรือโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงชั้นใต้ดินของอาคาร และที่จอดรถ ใช้กับน้ำเสียที่มีตะกอนขนาดใหญ่ ถึงเส้นผ่าศูนย์กลาง 3...

 • luckypro_vw.png
  LUCKY PRO VW SERIES ปั๊มจุ่มน้ำแบบมีลูกลอย(F) และไม่มีลูกลอย เหมาะสำหรับดูดน้ำเสีย น้ำสกปรก ใช้ภายในบ้าน หรือโรงงานอุตกรรม รวมถึงชั้นชั้นใต้ดินของอาคาร ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต...

 • luckypro_2sa.png
  LUCKY PRO 2SA SERIES ปั๊มจุ่มน้ำใช้สำหรับน้ำส่วนที่เป็นของแข็งไม่เกิย 2 มม.เหมาะสำหรับใช้ในฟาร์มสัตว์เลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง และในเรือ จุ่มน้ำลึกสุด 5 เมตร ใช้ไฟฟ้า 220...

 • luckypro_sa.png
  LUCKY PRO SA SERIES ปั๊มจุ่มน้ำ ใช้สำหรับน้ำที่มีส่วนเป็นของแข็งไม่เกิน 2มม.เหมาะสำหรับใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง และในเรือ จุ่มน้ำลึกสุด 5 เมตร ใช้ไฟฟ้า 22...

 • luckypro_sgp.png
  LUCKY PRO SGP SERIES ปั๊มจุ่มน้ำสแตนเลส แบบมีลูกลอย(F) และไม่มีลูกลอย เหมาะสำหรับใช้ในสวน บ่อเลี้ยงปลา น้ำพุ น้ำตกขนาดเล็ก ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 2900 รอบ/นาที 1 เฟส

 • luckypro_sgs.png
  LUCKY PRO SGS SERIES ปั๊มจุ่มน้ำสแตนเลส แบบมีลูกลอย เหมาะสำหรับพื้นที่มีน้ำท่วมขัง บ่อเลี้ยงปลา น้ำพุ น้ำตกขนาดเล็ก ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 2900 รอบ/นาที 1 เฟส

 • luckypro_mvs.png
  LUCKY PRO MVS SERIES ปั๊มจุ่มน้ำสแตนเลส สำหรับดูดน้ำเสีย น้ำสกปรกใช้ภายในบ้านหรือ โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงใช้ใต้ดินอาคารที่จอดรถ ใช้กับน้ำเสียที่มีเศษตะกอนขนาดไม่ถึง 50 มม. ดูดน้ำลึ...

 • luckypro_V13.png
  Luckypro ปั๊มสูบน้ำเสีย ใช้สูบถ่ายน้ำสกปรก รุ่น V-DF ( Submersible Pumps with Cutting System - Sewage Water ) ปั๊มจุ่มน้ำใช้สูบถ่ายน้ำสกปรก ที่มีสิ่งสกปรกปลอมปนมากเช่น ใบไม้ กิ่งไ...

 • luckypro_sws.png
  LUCKY PRO SWS SERIES ปั๊มจุ่มน้ำใช้สำหรับดูดน้ำเสีย น้ำสกปรก ใช้ภายในบ้าน หรือโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงชั้นใต้ดินของอาคาร และที่จอดรถ ใช้กับน้ำเสียที่มีตะกอนขนาดใหญ่ ถึงเส้นผ่านศูฯย์...

 • luckypro_W.png
  LUCKY PRO W SERIES ปั๊มจุ่มน้ำเสีย ใช้สำหรับสูบน้ำที่มีสิ่งสกปรกปลอมปนเหมาะสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใช้งานในบ่อบำบัดน้ำเสีย เรือนปั๊มและใบพัดทำจากเหล็กหล่อแบบ ปิด (Open Im...
Visitors: 74,444