ปั๊มน้ำแบบจุ่ม KAWAMOTO

ปั๊มน้ำแบบจุ่ม KAWAMOTO 

TYPE AU4

 • 4 Pole electric motor with high torque
 • Special figured impeller
 • High performance
 • Sealed ball bearing
 • Auto-connecting type available
 • Automatic operation type with float switch

TYPE BU4

 • 4 Pole electric motor with high torque
 • Closed , non-clog type
 • High performance
 • S-shaped impeller
 • Sealed ball bearing
 • Auto-connecting type available
 • Automatic operation type with float switch    

TYPE VU4

 • 4 Pole electric motor with high torque
 • Vortex type
 • High performance
 • S-shaped impeller
 • Sealed ball bearing
 • Auto-connecting type available
 • Automatic operation type with float switch
   

TYPE WUO

 • Rust-proof
 • Vortex impeller
 • Limitload characteristic
 • High starting torque motor
 • Simplified construction
 • Auto-connecting type available
 • Automatic operation type with float switch

TYPE ZU3 / ZUJ

 • S-shaped impeller
 • Small size and light weight
 • Corrosion-proof double mechanical seal
 • Powerful , safety and durable
 • Automatic operation
 • Auto-connecting type available
 • Automatic operation type with float switch

Tags : Submersible pump,Sewage pump,Guide rail accessory,Channel non clog impeller,Vortex impeller,Waste water pump,Water pump,Centrifugal pump,Engine pump,Contractor pump,Construction pump,Cutter pump,Drainage pump,Sludge pump,Stainless steel pump,Automatic pump,Float switch,เครื่องสูบน้ำ,เครื่องสูบน้ำบนผิวน้ำ,เครื่องสูบน้ำใต้น้ำ,เครื่องสูบน้ำเสีย,เครื่องสูบน้ำติดเครื่องยนต์,เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ,เครื่องสูบตะกอนผิวน้ำแบบจุ่ม,เครื่องสูบน้ำใสแบบจุ่ม,ปั๊มสูบตะกอนผิวน้ำแบบจุ่ม,ปั๊มสูบน้ำใสแบบจุ่ม,ปั๊มน้ำ,ปั๊มแช่,ปั๊มจุ่ม,ปั๊มน้ำหอยโข่ง,ปั๊มไดโว่,ปั๊มน้ำเสีย,ปั๊มน้ำก่อสร้าง,ปั๊มน้ำอัตโนมัติ,ปั๊มน้ำสำหรับบำบัดน้ำเสีย,ปั๊มน้ำบ่อปลา,ปั๊มน้ำสูบโคลนตะกอน,สวิทช์ลูกลอย,สวิทช์ลูกลอยไฟฟ้า,ใบพัดผ่านตะกอน,ใบพัดน้ำวน

Visitors: 65,769