ปั๊มน้ำแบบจุ่ม TSURUMI PU/PUA Series

ปั๊มน้ำแบบจุ่ม Tsurumi PU/PUA/PUW Series

ปั๊มน้ำ Tsurumi รุ่น PU Series เป็นหนึ่งในรุ่น VANCS Series ของ Tsurumi ผลิตจากสแตนเลสและเรซินชนิดพิเศษ ปั๊มรุ่นนี้ไม่เพียงแค่มีน้ำหนักเบาแต่ยังสามารถทนต่อการกัดกร่อนได้ดีอีกด้วย

ปั๊มน้ำแบบจุ่ม TSURUMI PU/PUA Series

ปั๊มน้ำ Tsurumi รุ่น PU Series เป็นหนึ่งในรุ่น VANCS Series ของ Tsurumi ผลิตจากสแตนเลสและเรซินชนิดพิเศษ ปั๊มรุ่นนี้ไม่เพียงแค่มีน้ำหนักเบาแต่ยังสามารถทนต่อการกัดกร่อนได้ดีอีก ด้วย ใบพัดแบบ Vortex ที่ประกอบอยู่ภายใน และช่อง Passage ที่มีขนาดใหญ่ ทำให้ง่ายต่อการระบายของเหลวที่มีสิ่งแปลกปลอมเจือปนอยู่เป็นอย่างดี และปั๊มรุ่นนี้สามารถเชื่อมต่อกับท่อส่งน้ำที่มีขนาดตั้งแต่ 40-80 mm.

SPECIFICATIONS DATA PU/PUA Series

Series Model Discharge Size (in.) Phase Motor Output (HP) Voltage (V) Diameter (in.) Height (in.) Weight (lbs.)
PU 50PU2.15 2 Three 1-5 230/460 8 7/8 14 7/8 15
PU 50PU2.15S 2 Single 1-5 115/230 8 7/8 14 7/8 15
PU 50PU2.25 2 Three 1-3 230/460 9 5/8 14 15/16 16
PU 50PU2.25S 2 Single 1-3 115/230 9 5/8 14 15/16 17
PU 50PU2.4 2 Three 1-2 230/460 9 5/8 15 1/4 17
PU 50PU2.4S 2 Single 1-2 115/230 9 5/8 15 1/4 19
PU 50PU2.75 2 Three 1 230/460 9 5/8 15 7/8 21
PU 50PU2.75S 2 Single 1 115/230 9 5/8 15 7/8 24
PU 80PU21.5 3 Three 2 230/460 11 5/8 18 11/16 35
PU 80PU22.2 3 Three 3 208-220/460/575 8 3/8 22 15/16 49
PU 80PU23.7 3 Three 5 208-220/460/575 8 3/8 24  5/16 60
PUA 50PUA2.15 2 Three 1-5 230/460 8 7/8 14 7/8 14
PUA 50PUA2.15S 2 Single 1-5 115/230 8 7/8 14 7/8 15
PUA 50PUA2.25 2 Three 1-3 230/460 9 5/8 14 15/16 17
PUA 50PUA2.25S 2 Single 1-3 115/230 9 5/8 14 15/16 18
PUA 50PUA2.4 2 Three 1-2 230/460 9 5/8 15 1/4 19
PUA 50PUA2.4S 2 Single 1-2 115/230 9 5/8 15 1/4 20
PUA 50PUA2.75 2 Three 1 230/460 9 5/8 15 7/8 22
PUA 50PUA2.75S 2 Single 1 115/230 9 5/8 15 7/8 25
PUA 80PUA21.5 3 Three 2 230/460 11 5/8 18 11/16 36
PUA 80PUA22.2 3 Three 3 208-220/460/575 8 3/8 31 1/8 51
PUA 80PUA23.7 3 Three 5 208-220/460/575 8 3/8 32 1/2 62
PUW 50PUW2.15 2 Three 1-5 230/460 8 7/8 14 7/8 14
PUW 50PUW2.15S 2 Single 1-5 115/230 8 7/8 14 7/8 16
PUW 50PUW2.25 2 Three 1-3 230/460 9 5/8 14 15/16 17
PUW 50PUW2.25S 2 Single 1-3 115/230 9 5/8 14 15/16 19
PUW 50PUW2.4 2 Three 1-2 230/460 9 5/8 15 1/4 19
PUW 50PUW2.4S 2 Single 1-2 115/230 9 5/8 15 1/4 20
PUW 50PUW2.75 2 Three 1 230/460 9 5/8 15 7/8 23
PUW 50PUW2.75S 2 Single 1 115/230 9 5/8 15 7/8 25
PUW 80PUW21.5 3 Three 2 230/460 11 5/8 18 11/16 37
PUW 80PUW22.2 3 Three 3 208-220/460/575 8 3/8 29 1/8 51
PUW 80PUW23.7 3 Three 5 208-220/460/575 8 3/8 30 1/2 62

Tags : TSURUMI PU/PUA SERIES,PU/PUA SERIES,TSURUMI Submersible Sewage Pump,Submersible Sewage Pump 40PUA2.15S ,40PU2.25S, 40PUA2.25S , 50PU2.4S , 50 PUA2.4S , 50PU2.75S , 50 PUA2.75S , 40PUW2.25S , 50PUW2.4S , 40PU2.25 , 40PUA2.25 , 40PUW2.25 , 50PU2.4 , 50PUA2.4 , 50PU2,tsurumi water pump, water pump,VANCS Series,ปั๊มน้ำ,ปั๊มน้ำแบบจุ่ม,ปั๊มน้ำสูบน้ำเสีย,ปั๊มน้ำสแตนเลส,ปั๊มน้ำทนต่อการกัดกร่อน,ปั๊มน้ำแบบจุ่ม PU/PUA Series,ปั๊มน้ำแบบจุ่ม TSURUMI

ศูนย์รวมเครื่องมือและอุปกรณ์อุตสาหกรรม Airpump , ปั๊มลม , เครื่องเติมอากาศ , ปั๊มเติมอากาศ , เครื่องเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสีย , โรตารีโบลเวอร์ , แอร์โบลเวอร์ , Airblower , Ringblower , ปั๊มน้ำ , ปั๊มน้ำเสีย , ปั๊มแช่ , ปั๊มจุ่ม ,ปั๊มสูบน้ำ , เครื่องสูบน้ำ , ปั๊มดูดน้ำมัน 

สนใจสินค้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

CALL CENTER : 02-011-1000

Hotline : 088-008-2305

mail : industrial@mechanika.co.th

Line @allindustrialVisitors: 74,559