เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ ชนิดเติมออกซิเย่น( AERATORS) JET

Jet Aerators transfer oxygen by simultaneously introducing large volumes of high kinetic energy liquid and air through a series of jet nozzles. The high velocity liquid exits the inner, primary jet and rapidly mixes with the incoming air in the outer jet. This intense mixing and high degree of turbulence in the gas/liquid cloud travels outward from the jet along the basin floor prior to the vertical rise of the gas bubble column to the liquid surface. The hydrodynamic conditions within the jet and fine bubble cloud, produces continuous surface renewal at the gas/liquid interface causing higher alpha factors. This results in superior process oxygen transfer performance in the presence of surfactants, extracellular enzymes, and high MLSS concentrations.

SUBMERSIBLE PUMP JET

The high alpha factor and clean water oxygen transfer performance of jet aeration technology, results in the most efficient design for industrial and biosolids applications.


SPECIFICATIONS DATA

Model  Motor  Oxygen  Mixing  Working Depth
Transfer rate volume  Min-Max
 HP  kw  Kg. O²/Hr  m³  M.
 PPJ-020  2  1.5  3  100  1.5-2.5
 PPJ-030  3  2.2  4.5  150  1.5-2.5
 PPJ-055  5.5  4  8.2  300  1.5-3.5
 PPJ-075  7.5  5.5  11.2  400  1.5-3.5
 PPJ-0100  10  7.5  14.9  550  2-4
SAT020A-A080F 2 1.5 3 100 1.5-2.5
 STT020A-A080F 2 1.5 3 100 1.5-2.5
 STT030A-A080F 3 2.2 4.5 150 15.-2.5
 STT055A-A100F 5.5 3.7 8.2 300 1.5-3.5
 STH075A-PI200 7.5 5.5 11.2 400 1.5-3.5
 STH100A-PI200 10 7.5 14.9 550

4-2

 

 STH150A-PI200 15 11 22.4 800 2.5-5
 STH200A-PI200 20 15 29.8 1,000 5-5
 STH250A-PI200 25 18.5 37.3 1,300 6-5
 STH300A-PI200 30 22 44.7 1,600 6-M5


Tags : Aerator,Submersible aerator,Floating aerator,Submersible blower,Aeration blower,เครื่องเติมอากาศ,เครื่องเติมอากาศแบบอัดพ่น,เครื่องเติมอากาศแบบกวนผสม,เครื่องเติมอากาศบนผิวน้ำ,เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ,ปั๊มลมวางใต้น้ำ,ปั๊มเติมออกซิเยน,ปั๊มลมบ่อบำบัด,ปั๊มลมบ่อปลา,โบลวเวอร์,โบลเวอร์,โบลวเวอร์เติมอากาศใต้น้ำ,โบลเวอร์เติมอากาศผิวน้ำ,โบลวเวอร์เติมออกซิเยนใต้น้ำ,โบลเวอร์เติมออกซิเยน,โบลวเวอร์บ่อบำบัด,โบลเวอร์บ่อบำบัด


Visitors: 74,342