ทรีลูปโบลเวอร์ TRUNDEAN : TH / THV

ทรีลูปโบลเวอร์ TRUNDEAN

SPECIFICATIONBS DATA

รุ่น 2000[mmAq] 3000[mmAq] 4000[mmAq] น้ำหนัก
ปริมาณลม ขนาด ปริมาณลม ขนาด ปริมาณลม ปริมาณลม
(m3/min) (HP) (m3/min) (HP) (m3/min)  (m3/min)
TH-50 2.14 2 2 3 1.86   5  160
TH-65 4.23 4 4 5  3.79  7 185
TH-80 6.65 5 6.28 7  5.96  10 265
TH-100 9.96 7 9.51 10  9.14  15 300
TH-125 16.9 12 16.2 15  15.6  20 530

Tags : Root blower,Three lobes root blower,Air blower,Three lobes rotary blower,Rotary blower,Rotary vane blower,Vertical root blower,Silent root blower,Aeration blower,เครื่องเติมอากาศ,เครื่องเป่าลม3ลูปโบลเวอร์,เครื่องเป่าอากาศ,ปั๊มลม,ปั๊มเติมออกซิเยน,ปั๊มลมบ่อบำบัด,ปั๊มลมบ่อปลา,โบลวเวอร์,โบลเวอร์,โบลวเวอร์เติมอากาศ,โบลเวอร์เติมอากาศ,โบลวเวอร์เติมออกซิเยน,โบลเวอร์เติมออกซิเยน

 

Visitors: 74,525