เครื่องเติมอากาศ SATO

เครื่องเติมอากาศ SATO DL Series

SPECIFICATIONS DATA

รุ่น ใช้ไฟ(V)  ปริมาณลม(LPM) กำลังไฟ(W) ความเงียบ(dBP)

ความลึก

(kg/cm2/psi)

DL-40  AC 220V  50 43 46  1.85 / 0.13
 DL-60  AC 220V  68 61 47  2.13 / 0.15
 DLX-80  AC 220V  86 78 51  2.13 / 0.15
 DLX-100  AC 220V 100 87 50 2.56 / 0.18
 DLX-120  AC 220V 120 110 46 2.84 / 0.20
 DLX-150  AC 220V 150 130 48 2.84 / 0.20
 DLX-200  AC 220V 200 186 48 2.84 / 0.20
 DLX-250  AC 220V 250 221 55 2.84 / 0.20
 DLX-300  AC 220V 300 275 55 2.84 / 0.20

Tags : Air pump,Linear pump,Diaphragm pump,Piston pump,เครื่องเติมอากาศ,ปั๊มลมไดอะแฟรม,ปั๊มลม,ปั๊มเติม,ออกซิเยน,ปั๊มลมลูกสูบ,ปั๊มลมบ่อบำบัด,ปั๊มลมบ่อปลา

Visitors: 48,961